ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัย ดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงกรองน้ำเพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ตามโครงการ WSP
กปภ.สาขาโชคชัย ดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงกรองน้ำเพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ตามโครงการ WSP
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย โดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัดงานผลิต ดำเนินการล้างโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำโชคชัย ตามแผนโครงการการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

.....................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937