ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มิ.ย. 58
กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มิ.ย. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัด และได้ใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งพูดคุยปัญหาในการปฎิบัติงานภาย ในองค์กร

.................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937