ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2558 ณ วัดปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2558 ณ วัดปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาการเปรียญ วัดปทุมทอง ม.1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการ พร้อมแจกกระบอกใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำสำหรับนำไปติดที่บ้าน อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และการตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้านให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937