ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/58
กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/58 จำนวนประมาณ 150 คน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2

           การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป ภารกิจ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งปัจจุบัน และมอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต พร้อมทีมงาน บรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ต่าง ๆ ในระบบผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ ได้ให้ความสนใจศึกษา และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อย่างสนใจ ทำให้ การเข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ของ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2558 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างดียิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937