ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เติมใจผู้ใช้น้ำ ม.เอื้อประชา-รังสิต
กปภ.สาขารังสิต(พ) เติมใจผู้ใช้น้ำ ม.เอื้อประชา-รังสิต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 58 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1-3 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดมูลค่าตาม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พบปะผู้ใช้น้ำหมู่บ้านเอื้อประชา-รังสิต ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937