ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิ.ย. 58
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิ.ย. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 58 กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิ.ย. 58 โดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เป็นผู้แทนร่วมหารือกับหัวหน้างานในสังกัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับการขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนเก็บเงินเอกชน, การยกเลิกเรียกเก็บค่าน้ำขั้นต่ำ และการนำระบบสารสนเทศลูกค้า(Customer Information Systems : CIS) มาใช้ในการให้บริการในเร็วๆ นี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937