ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) หารือแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ ต.หลักหก
กปภ.สาขารังสิต(พ) หารือแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ ต.หลักหก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 58 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทผู้ผลิตน้ำประปาและบริษัทผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขารังสิต(พ) เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่ ต.หลักหก บางส่วน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

 

    1. พนักงาน กปภ.สาขารังสิต(พ) สังกัดงานบริการฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการน้ำสูญเสีย ร่วมลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วที่อาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำไม่ไหลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ จะเร่งวางท่อประปาเสริมแรงดันบริเวณใกล้วัดนาวง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วัน

 

    2.บริษัทผู้รับผิดชอบผลิตน้ำประปาให้กับ กปภ.สาขารังสิต(พ)) จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายน้ำ โดยควบคุมแรงดันให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ในคืนวันที่ 3 มิ.ย. 2558

 

    จากแนวทางข้างต้น คาดว่าแรงดันน้ำในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจะดีขึ้นโดยลำดับจนกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในเวลา 3 วัน ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) จะติดตามเร่งรัดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937