ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านวังไทร-มาบช้าง จ.นครนายก
กปภ.สาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านวังไทร-มาบช้าง จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านนา มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านวังไทร-มาบช้าง หมู่ที่ 11 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมแจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937