ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกรับชำระค่าน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำโครงการหมู่บ้านพฤกษา 63/1
กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกรับชำระค่าน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำโครงการหมู่บ้านพฤกษา 63/1
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้นางชาลิสา แก้ววิเศษ พนักงานการเงินและบัญชี 7 รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 4 ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ โครงการหมู่บ้านพฤกษา 63/1 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937