ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนางอรุณีศิริ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และคณะผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนางอรุณีศิริ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคล และคณะผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2558 จำนวนประมาณ 120 คน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 นำโดยนางอรุณีศิริ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคล

        การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้บรรยายสรุป ภารกิจ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งปัจจุบัน และร่วมกับนายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต พร้อมทีมงาน บรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ต่าง ๆ ในระบบผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ ได้ให้ความสนใจศึกษา และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อย่างสนใจ ทำให้ การเข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937