ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 8/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 8/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคล จะนำคณะผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ขอความร่วมมือให้ทีมงานเตรียมการต้อนรับด้วย และแจ้งคณะทำงานฯ ว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้ ส่งผลกระทบกับการผลิต จ่ายน้ำ ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เป็นอย่างมาก เนื่องจากแหล่งน้ำดิบในแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นำมาผลิตน้ำประปา ลดระดับลงใกล้จุดวิกฤต ทำให้ต้องบริหารจัดการ ปริมาณน้ำผลิต และปริมาณน้ำจำหน่าย ให้ Balance กัน จำเป็นต้องลดแรงดันในช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำน้อยเพื่อสต๊อกน้ำไว้จ่ายในช่วงเร่งด่วน ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำหน่ายลดลงตามไปด้วย

         นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงาน ดังนี้

         1. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม./ช.ม. ตัวที่ 1 ของสถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางไทร ลูกปืนชำรุด จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมโดยด่วน เพื่อให้เป็นไปตามแผนบำรุงรักษา PM และไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจ่ายน้ำ

         2. เรื่อง ท่อส่งน้ำเข้าถังน้ำใส บริเวณข้อโค้ง 45 ขนาด 700 ม.ม. ของสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 เกิดชำรุด ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมชั่วคราวไว้ และจำเป็นต้องดำเนินการจัดซ่อมถาวรเป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการจ่ายน้ำบริการผู้ใช้น้ำ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนข้อโค้ง 45 ชนิดใหม่ เป็นท่อ HDPE จากของเดิมที่เป็นท่อเหล็ก ขณะนี้กำลังดำเนินการทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซ่อม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937