ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ให้กับพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยมีหัวหน้างานอำนวยการ, หัวหน้างานจัดเก็บรายได้, ผู้ปฏิบัติงานระบบบิลลิ่ง และผู้ปฏิบัติงานระบบรับจ่ายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด ได้ทำความรู้จักกับระบบงาน CIS เบื้องต้น , วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระบบ CIS , Demo Program Cleansing Data ในระบบ Billing และเตรียมความพร้อมด้านบัญชี ก่อนการนำระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) มาใช้งานจริง

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937