ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผช.ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2558  ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน โดยส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ได้แก่ นายพิชิตโชค อ้วนอ่อน ตำแหน่ง ช่างโยธา 3 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937