ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปักธงชัย นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ PWA Moblie Service ออกรับชำระค่าน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาปักธงชัย นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ PWA Moblie Service ออกรับชำระค่าน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดยนายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปักธงชัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ PWA Mobile Service ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวังน้ำเขียว ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนผู้ใช้น้ำให้การตอบรับมาใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 100 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดหนี้ค้างชำระหลังจากที่ กปภ.สาขาปักธงชัยได้เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ (Hand Held) อีกทั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานบริการ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเร็วนี้

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937