ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา
กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โดยนายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำพนักงานในสังกัดออกพบและให้บริการลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยได้ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำและระบบท่อจ่ายน้ำแก่ลูกค้าจำนวน 46 ราย , ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 15 ราย หน้าบ้าน/นอกบ้าน จำนวน 21 ราย  และให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้าน จำวน 30 ราย  สำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองจำนวนประมาณ 1,546 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับบริการในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 70 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937