ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมงานรำลึกครบรอบ 3 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมงานรำลึกครบรอบ 3 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมพนักงาน ร่วมงานรำลึกครบรอบ 3 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานรำลึกครบรอบ 3 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยจังหวัด ขอให้ส่วนราชการนำพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และพร้อมใจกันเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937