ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรีออกพบและให้บริการลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติฯ
กปภ.สาขาสิงห์บุรีออกพบและให้บริการลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558ณ บริเวณตลาดชันสูตร ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  โดยได้ลงพื้นที่พบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำ พร้อมให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้านลูกค้า จำนวน 30 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 20 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน จำนวน 5 ราย ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุด จำนวน 20 ราย และให้คำแนะนำการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน จำนวน 50 ราย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

......................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937