ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดอบรมเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำชนิดพกพาให้แก่พนักงานในสังกัด
กปภ.เขต 2 จัดอบรมเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำชนิดพกพาให้แก่พนักงานในสังกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้จัดอบรมเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำชนิดพกพาให้กับพนักงานในสังกัด ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้เชิญผู้แทนจากบริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด มาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำชนิดพกพาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937