ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 8/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 8/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 8/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน พฤษภาคม2558 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

      กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน ข้าวต้มหมู และ ข้าวต้มไก่ ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

      นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน มาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น "วัฒนธรรมองค์กร" เช่นเดียวกันกับ การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ที่ทุก ๆ วัน เราช่วยกันกวาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน และได้ทบทวนถึง พฤติกรรม 11 ข้อ ซึ่งยกตัวอย่างการปฏิบัติตามคำนิยามของแต่ละข้อ เช่น หนง.ผลิต สังเกตุเห็นน้ำข้างทางตามถนน มีจำนวนมากผิดปกติ ได้แจ้งให้งาน บริการฯ ตรวจสอบ พบว่าท่อแตกรั่ว จึงดำเนินการจัดซ่อม เป็นการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ตรงกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานข้อ 3 และ 11 โดยได้สุ่มทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน 11 ข้อ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ อย่างดียิ่ง

      จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ

      ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นางสาวบุญเรือง ศุภไพบูลย์ นักบัญชี 7 รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" พฤษภาคม 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937