ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558  ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ พร้อมหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่อไป

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937