ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขามวกเหล็ก ร่วมกับกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง โรงงานกระเบื้องกระดาษไทย และสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี 4 หน่วยงาน
กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขามวกเหล็ก ร่วมกับกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง โรงงานกระเบื้องกระดาษไทย และสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี 4 หน่วยงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ กปภ.สาขามวกเหล็ก ร่วมกับกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง โรงงานกระเบื้องกระดาษไทย และสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี 4 หน่วยงาน ณ สนามฟุตบอล กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยเริ่มนัดแรกไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้การติดต่อประสานงานโครงการต่างๆมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937