ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ค. 58
กปภ.สาขาโชคชัยจัดสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ในวันพฤหัสดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ พร้อมแจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฎิบัติงานภายในองค์กร และคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ตามยุทธศาสตร์องค์กร ได้แก่ นายสุทัต กุมพัฒน์ ตำแหน่งพนักงานบริการ 5 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

...............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937