ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี
กปภ.เขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 900 ขวด แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ จังหวัดสระบรี โดยมีนายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตรวจตราพื้นที่ที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937