ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

         เวลา 08.30 น. ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานได้ขึ้นสู่ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายคำนับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้น ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937