ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พ.ค. 58
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พ.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ค. 58 โดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ)ได้ร่วมหารือกับผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้างานในสังกัดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 7 เดือนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937