ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ออกให้บริการลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติฯ
กปภ.สาขาลพบุรี ออกให้บริการลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำพนักงานในสังกัดออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา และ ค้นหาซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้านของลูกค้า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

...............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937