ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ และ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน " วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

        พิธีเริ่มขึ้นเวลาประมาณ 07.30 น. โดยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีโดยให้หน่วยงาน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ที่หน้าพระบรมรูปฯ ประธานฯวางพวงมาลาถวายสักการะ จากนั้น ประธานฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ปักธูปที่เครื่องบวงสรวงสังเวย พราหมณ์อ่านคำบวงสรวง ประธานฯ กล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จพิธี

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937