ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรีให้การสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม CSR
กปภ.สาขาสิงห์บุรีให้การสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม CSR
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่ว่นภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 240 ขวด ไปมอบให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนหลังศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937