ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" พร้อมประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 โดยเนื้อหาการประชุมคือแจ้งให้พนักงานทราบ และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  ได้ถ่ายทอดการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ตามวิสัยทัศน์ของ กปภ. คือ "ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ทั้งนี้ได้ปลูกฝังให้พนักงานเข้าถึงและแสดงพฤติกรรมการทำงาน 11 ประการ เพื่อเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937