ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ ATV กรณี การใช้น้ำของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ วิกฤตภัยแล้ง
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ ATV กรณี การใช้น้ำของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ วิกฤตภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ ATV เคเบิ้ลทีวี ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอุธยา กรณี การใช้น้ำของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ วิกฤตภัยแล้ง ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ใ มีผู้ใช้น้ำประมาณ 55,000 รายเศษ ให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 13 เทศบาล 19 อบต. ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ ATV เคเบิ้ลทีวี ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอุธยา เล็งเห็นว่า กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้บริการน้ำสะอาดกับประชาชนของจังหวัด จึงขอสัมภาษณ์ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา กรณี การใช้น้ำของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ วิกฤตภัยแล้ง ขณะนี้ ซึ่งนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจง กับผู้สื่อข่าว ATV ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปริมาณการใช้น้ำลดลงจากการใช้น้ำปกติในแต่ละวัน เนื่องจากผู้ใช้น้ำที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประชากรแฝง ประมาณ 300,000 คนเศษ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนจังหวัดอื่นที่มาอาศัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงช่วงเทศกาลจะกลับภูมิลำเนา ทำให้การใช้น้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดลงประมาณ 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน จากที่เคยใช้ 100,000 ลบ.ม.เศษต่อวัน คงเหลือประมาณ 80,000 ลบ.ม.เศษต่อวัน

          สำหรับการเตรียมแผนรองรับวิกฤติภัยแล้ง ภัยแล้ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ข้อมูล ณ วันที่ 20เมษายน 2558 น้ำในเขื่อนภูมิพล มีน้ำในเขื่อน 40 % และน้ำที่ใช้การได้ 16 % หรือ 1,579 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำในเขื่อน 52 % น้ำที่ใช้การได้ 32 % หรือ 2,131 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำในเขื่อน 30 % น้ำที่ใช้การได้ 29 % หรือ 282 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทั้งสามเขื่อน จะส่งผลกระทบกับ การประปาส่วนภูมิภาค เพราะใช้เป็นแหล่งน้ำนำมาผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมในเขื่อน ก็จะมีน้ำใช้ได้อีกประมาณ หนึ่งเดือนครึ่ง ถึงสองเดือน จากคำชี้แจงของชลประทาน แต่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้เตรียมแผนรองรับปัญหาภัยแล้งโดยการเตรียมเครื่องสูบน้ำชั่วคราว เพื่อสูบทอยน้ำจากท้องแม่น้ำป่าสัก ส่งมายังรางรับน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปา บริการประชาชน และมั่นใจว่าน้ำประปาจะไม่ขาด จะต้องลดอัตราการจ่าย และแรงดันลงเพื่อให้มีน้ำจ่ายบริการประชาชนได้ตลอด ในช่วงฤดุแล้ง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในการให้บริการตามค่านิยมองค์กร " มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" ของท่านผู้ว่าการ รัตนา กิจวรรณ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ที่จะมาถึงนี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937