ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก มอบของรางวัลสนับสนุนงานกาชาดนครนายก
กปภ.สาขานครนายก มอบของรางวัลสนับสนุนงานกาชาดนครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ร่วมให้การสนับสนุนของรางวัลสำหรับงานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 -10 พฤษภาคม 2558 โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้มอบพัดลมไอน้ำสำหรับใช้เป็นของรางวัล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

.................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937