ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานเบื้องต้น โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2558 ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด
งานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานเบื้องต้น โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี 2558 ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      งานแผนที่แนวท่อ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานเบื้องต้น โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่กปภ.สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการทำงานด้าน GIS พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937