ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 กปภ.สาขารังสิต(พ) โดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบหมายให้นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหารงาน ๙ พร้อมด้วยนางสาวโสภา ป่าโมก นักบริหารงานทั่วไป 7 รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 และ พนักงานในสังกัด ร่วมถวายพวงมาลาในพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937