ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ออกพบลูกค้าและประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน)  โดยได้ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการเรื่องระบบประปา ให้บริการซ่อมท่อแตก ท่อรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ณ บริเวณหมู่ที่ 1 และ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พร้อมนี้ยังได้นำสมุดโน๊ตและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่ว ไปในพื้นที่ให้บริการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อผุู้ใช้น้ำ

...........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937