ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายออกพบลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาพิมายออกพบลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ออกพื้นที่ดำเนินการติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตจำหน่ายน้ำอำเภอพิมาย บริเวณบ้านเอื้ออาทร หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน จำนวน 15 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 10 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน จำนวน 8 ราย ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้าน จำนวน 5 ราย และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านอีก 15 ราย ซึ่งจากการสอบถามความพึงพอใจลูกค้าส่วนใหญ่มีความประทับใจกับการให้บริการครั้งนี้ในเกณฑ์ดี - ดีมาก

........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937