ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนาจัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาบ้านนาจัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โดย นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด จัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพบปะลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน บริเวณพื้นที่ หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ทำการค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน พร้อมดูแลอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน พร้อมนี้ยังได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการบริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าต่อไป

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937