ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดย นายเแลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบลูกค้าผู้ใช้น้ำและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ โครงการเติมใจให้กัน  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ บริเวณ ต.ขุนโขลน ม.๒ ม.๖ ม.๘ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำประมาณ ๓๐๐ ราย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบประปา ซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด พร้อมนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937