ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง สนับสนุนน้ำดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
กปภ.สาขาโนนสูง สนับสนุนน้ำดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 25 โหล ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937