ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกสนับสนุนน้ำดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
กปภ.สาขานครนายกสนับสนุนน้ำดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2558  ของจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่  9-15  เมษายน  2558 ทีผ่านมา

..................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937