ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนาดำเนินการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
กปภ.สาขาเสนาดำเนินการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นางมาลี  มีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา หรือ โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนเมษายน 2558 ณ บริเวณหมู่ 1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปานอกสถานที่ ให้คำปรึกษาเรื่องน้ำประปา ตลอดจนบริการซ่อมแซมท่อรั่วหน้ามาตรและหลังมาตร พร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. ต่อไป

......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937