ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร่วมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ 2558
กปภ.สาขาพิมายร่วมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2558 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดย นายไพรวัลย์ กล่ำสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน  และพนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันสรงน้ำพระแม่ธรณีประจำสำนักงาน และ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937