ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันพบผู้ใช้น้ำ ต.สวนพริกไทย
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันพบผู้ใช้น้ำ ต.สวนพริกไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2558 โดยการออกหน่วยประชาคมสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าและรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนพริกไทย อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจในการมาให้บริการถึงที่ของการประปาส่วนภูมิภาค

..............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937