ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมสืบสานประเพณีไทย
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมสืบสานประเพณีไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         เมื่อเวลา 09.00 น. พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 รดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสมชาย ศรีสุนทร ผจก.กปภ.(พ)สาขารังสิต เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีนายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และนายกรีธา พันธ์ุฤกษ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรในครั้งนี้ด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937