ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ)พร้อมประชาชนทั่วไป ร่วมสงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสงกรานต์ประจำปี 2558
กปภ.สาขารังสิต(พ)พร้อมประชาชนทั่วไป ร่วมสงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสงกรานต์ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      กปภ.สาขารังสิต(พ) นำโดยนายสมชาย ศรีสุนทร ผจก.กปภ.(พ)สาขารังสิต นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผช.ผจก.(พ)สาขารังสิต ร่วมด้วยพนักงานลูกจ้างในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมสงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสงกรานต์ประจำปี 2558

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937