ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร ในช่วงเช้า เวลา 07.20 น. ณ ลานหน้าหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และช่วงเย็น เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง – พุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัย ณ บริเวณหน้าหอศิลป์แห่งชาติ (ศาลากลางหลังเก่า) โดยมีนายอภิชาติ โตลิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพีธี

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ในช่วงเช้า เวลา 07.20 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพร ณ ลานหน้าหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และช่วงเย็น เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง – พุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัย ณ บริเวณหน้าหอศิลป์แห่งชาติ (ศาลากลางหลังเก่า)

        ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาพระนครศรีอยุธยา ตลอดจน สมาคม สโมสร ชมรม องค์กรต่าง ๆ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิชาติ โตลิลกเวชช์ เป็นประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัย กล่าวคำถวายพระพรชัย และนำร้องเพลงมาร์ช "พระเทพของชาวไทย"
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937