ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558 ณ วัดศรีรัตนาราม ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประทับใจ และทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อ กปภ.สาขาบ้านหมี่ได้เป็นอย่างมาก

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937