ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยนายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบหมายให้นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหารงาน ๙ พร้อมด้วยนายพรเทพ สุขเจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๓ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937