ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขานครราชสีมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม            การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมานำน้ำน้ำดี่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด และกระเพาะปลา 2 หม้อ ไปให้บริการประชาชน ในงาน"โครงการบรรพชสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ๒ เมษายน 2558" ณ วัดพะไล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

..............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937