ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กจัดโครงการมู่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขามวกเหล็กจัดโครงการมู่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                กาประปาส่วนภุมิภาคสาขามวกเหล็กจัดกิจกรรมมุ่งมัั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558) โดยพนักงานในสังกัดจำนวน 7 คน ออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ และรับชำระค่าติดตั้งประปา ณ ชุมชนหมู่บ้านเพชรน้ำหนึ่ง หมุ่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอน จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถให้บริการลูกค้าได้จำนวน 60 ราย

..............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937