ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกล้างถังน้ำใสขนาด 6,000 ลบ.ม. ตามแผนปี 2558
กปภ.สาขานครนายกล้างถังน้ำใสขนาด 6,000 ลบ.ม. ตามแผนปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พนัส โชติรวีนันท์ หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำพนักงานสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 6,000 ลบ.ม. ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP ณ สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดีสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามนโยบายท่านผู้ว่าการ กปภ.

.................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937